Wioska Poland jest bardzo uboga

Konieczne jest tam zbudowanie porządnej infrastruktury. To wymaga badań i przygotowania,

analizy możliwości, wyboru rozwiązań, transportu, aż wreszcie samej budowy.

Czy to dom spotkań, czy siłownia słoneczna i wiatrowa, oczyszczalnia ścieków, punkt uzdatniania wody – to wszystko wymaga dobrego przemyślenia i przygotowania.