Maciej Oziembłowski

Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych

Ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej oraz nowych technik utrwalania produktów spożywczych. Przewodniczący kapituły znaku „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” we Wrocławiu. Członek kapituły znaku żywności tradycyjnej “Jakość Tradycja” w Warszawie oraz szlaku kulinarnego “Smaki Dolnego Śląska” we Wrocławiu. Autor specyfikacji do Komisji Europejskiej o ochronę kołacza śląskiego i krupnioków śląskich w ramach europejskiego systemu żywności regionalnej “Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Koordynator naukowej interdyscyplinarnej współpracy związanej z fizycznymi metodami utrwalania żywności, oceną jakości żywności, sposobu odżywiania współczesnych oraz dawnych populacji, profilaktyką zdrowotną człowieka, nutrigenetyką i nutrigenomiką, analizą sensoryczną. Uczestnik licznych zagranicznych wyjazdów naukowych i dydaktycznych – w tym m.in. sześciomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver.